loader-loop loader-loop
正在处理您的请求 感谢您的等待 请不要关闭或刷新页面

untuk mengaktifikan message tambah addClass active-message_header pada div alert-message

เส้นทางภายในประเทศ

印度尼西亚鹰航空公司飞往众多内陆目的地

苏门答腊岛
 • 班达内齐
 • 巴淡岛
 • 明古鲁
 • 占碑
 • 古农西托利
 • 司马威
 • 棉兰
 • 巴东
 • 巨港
 • 槟港
 • 北干巴鲁
 • 实武牙
 • 沙璜
 • 锡博尔加
 • 西朗伊
 • 丹戎卡朗楠榜
 • 丹戎潘丹
 • 丹绒槟榔
爪哇
 • 万隆
 • 巴纽旺宜
 • 雅加达
 • 任抹
 • 玛琅
 • 三宝垄
 • 梭罗
 • 泗水
 • 日惹

巴厘岛、西努沙登卡拉
 • 巴厘岛
 • 比马
 • 恩地
 • 古邦
 • 纳闽巴霍
 • 龙目岛
 • 大松巴哇
 • 坦姆波拉卡
加里曼丹岛
 • 巴厘巴板
 • 马辰
 • 伯劳
 • 吉打邦
 • 帕朗卡拉亚
 • 坤甸
 • 普图西包
 • 潘卡拉朋
 • 新当
 • 打拉根

苏拉威西、安汶、半夏
 • 安汶
 • 巴务巴务
 • 哥伦打洛
 • 肯达
 • 朗格
 • 卢武克
 • 望加锡
 • 马穆朱
 • 美娜多
 • 帕卢
 • 拉哈
 • 萨温拉基
 • 特尔纳特

巴布亚
 • 比亚克
 • 查亚普拉
 • 凯马纳
 • 马诺夸里
 • 纳比雷
 • 马老奇
 • 提米卡
 • 索龙印度尼西亚鹰航空公司“探索”网络

 

苏门答腊岛
 • 古农西托利
 • 司马威
 • 米拉务
 • 沙璜
 • 锡博尔加
 • 西朗伊
加里曼丹
 • 巴厘巴板
 • 伯劳
 • 吉打邦
 • 帕朗卡拉亚
 • 潘卡拉朋
 • 坤甸
 • 普图西包
 • 打拉根
 • 新当
爪哇、巴厘岛、西努沙登卡拉、东努沙登加拉
 • 泗水
 • 任抹
 • 巴纽旺宜
 • 登巴萨
 • 马塔兰
 • 松巴哇
 • 比马
 • 坦姆波拉卡
 • 纳闽巴霍
 • 恩地
 • 古邦
苏拉威西
 • 巴务巴务
 • 科拉卡
 • 卢武克
 • 马穆朱
 • 望加锡
 • 拉哈
巴布亚和马鲁古
 • 安汶
 • 比亚克
 • 凯马纳
 • Langgur
 • 纳比雷
 • 萨温拉基
 • 特尔纳特
 
skyteam logo

印尼鹰航是第一家加入“天合联盟”的印尼航空公司。

更多信息