loader-loop loader-loop
Uw aanvraag wordt verwerkt Alvast dank voor uw geduld Sluit of ververs deze pagina niet

untuk mengaktifikan message tambah addClass active-message_header pada div alert-message

Travel Voucher

Heeft u nog een Garuda Indonesia Travel Voucher?

Indien u een Travel Voucher heeft aangevraagd als optie om uw vlucht te annuleren, dan kunt u hier de voorwaarden bekijken om te verzilveren of te restitueren.

Momenteel is nog niet mogelijk om de Travel Voucher in te wisselen voor boekingen op deze website.
Neem hiervoor contact op met ons call center in Amsterdam via 020-5502600 (op werkdagen tussen 10:00 - 12.30 uur en 14:00 - 16:30 uur).

Tickets met een vlucht vanaf Amsterdam

 • De waarde van het ticket wordt omgezet in een Travel Voucher (tegoedbon)
 • De Travel Voucher heeft een geldigheid van 24 maanden na datum van uitgifte voor verzilvering (maken van een nieuwe boeking).
 • Bij het verzilveren van de Travel Voucher kunt u uw reis 11,5 maand vooruit boeken.
  Voorbeeld: u kunt op 31 december 2022 een nieuw ticket boeken met reisdatum 20 november 2023 
 • Indien gewenst is na 12 maanden de Travel Voucher restitueerbaar in geld. Na 12 maanden blijft de Travel Voucher nog steeds geldig voor gebruik, maar dan komt de restitutiemogelijkheid er als extra optie voor u bij. Het restitueren is dus niet verplicht als u de voucher na 12 maanden nog niet heeft gebruikt
 • De Travel Voucher wordt afgegeven op basis van orginele passagiersnaam en mag worden overgedragen middels een machtigingsbrief en ID van de originele passagier verstuurd via e-mail.
  Voor een kopie van uw ID hebben wij de volgende gegevens NIET nodig: pasfoto, document- en burgerservicenummer.
  Met de KopieID app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen wat wij, als organisatie, niet nodig hebben. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie.

 • De Travel Voucher kan alleen worden aangevraagd en ingewisseld via info@garuda-indonesia.nl
  Graag uw boekingscode, ticketnummers, originele vertrekdatum en achternamen vermelden.

Tickets met binnenlandse of regionale vluchten (zonder vlucht vanaf Amsterdam):

 • De waarde van het ticket wordt omgezet in een Travel Voucher (tegoedbon).
 • De Travel Voucher heeft een geldigheid t/m 31 december 2023 voor het boeken van een ticket.
  De reisdata is t/m 31 december 2023 (reis compleet)
 • De uiterste verzilveringsdatum (boeken van een nieuw ticket) is 31 december 2023
 • De Travel Voucher is niet restitueerbaar
 • De Travel Voucher wordt afgegeven op basis van orginele passagiersnaam en mag worden overgedragen middels een machtigingsbrief en ID van de originele passagier verstuurd via e-mail.
  Voor een kopie van uw ID hebben wij de volgende gegevens NIET nodig: pasfoto, document- en burgerservicenummer.
  Met de KopieID app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen wat wij, als organisatie, niet nodig hebben. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie.

Verzilveren Travel Voucher

 • Het verzilveren van uw travel voucher kan (nog) niet via de website, maar via een Garuda Indonesia kantoor.
  In Nederland kan dat momenteel alleen via info@garuda-indonesia.nl.
 • Zorg dat u bij het maken van een nieuwe boeking duidelijk in de mail aangeeft dat u gebruik wilt maken van uw Travel Voucher en wat de code (beginnend met 126) hiervan is.
 • De Travel Voucher kan alleen verzilverd worden voor een nieuwe boeking. U kunt uw tegoedbon niet inwisselen voor een eerder geboekt ticket waarbij de Travel Voucher niet gebruikt is. Voorbeeld: het is niet mogelijk bij een ticket geboekt op de website, waarbij u na ontvangst van het ticket, contact met ons opneemt om uw Travel Voucher code door te geven.

Voor meer informatie of het verzilveren van uw Travel Voucher kunt u een mail sturen naar info@garuda-indonesia.nl.

Tickets with a flight from/to Amsterdam

 • The value of the ticket will be converted into a Travel Voucher
 • The Travel Voucher has a validity of 24 months after the date of issue for redemption (making a new booking).
 • When redeeming the Travel Voucher, you can book your trip 11.5 months in advance.
  Example: You can book a new ticket with travel date 20 November 2023 on 31 December 2022
 • If desired after 12 months, the Travel Voucher is refundable in cash. After 12 months, the Travel Voucher will still be valid for use, but the refund option will be added as an additional option for you. Refunding is therefore not mandatory if you have not used the voucher after 12 months
 • The Travel Voucher is issued based on original passenger name and may be transferred by means of an authorization letter and ID of the original passenger sent via e-mail.
  For a copy of your ID, we do NOT need the following information: passport photo, document, and social security number. 
 • The Travel Voucher can only be requested and redeemed via info@garuda-indonesia.nl
  Please state your booking code, ticket numbers, original departure date and surnames.

Tickets with Domestic or Regional flights (without flights from/to Amsterdam):

 • The value of the ticket is converted into a Travel Voucher.
 • The Travel Voucher has a validity until 31 December 2023 for booking a ticket and travel until 31 December 2023 (travel completed).
 • The final redemption date (booking a new ticket) is 31 December 2023.
 • The Travel Voucher is non-refundable.
 • The Travel Voucher is issued based on original passenger name and may be transferred by means of an authorization letter and ID of the original passenger sent via e-mail. 
  For a copy of your ID, we do NOT need the following information: passport photo, document, and social security number.

Travel Voucher Redemption

 • This is only possible via a Garuda Indonesia Ticket Office.
  For Europe, this can be done via our office in Amsterdam via info@garuda-indonesia.nl
 • Please mention your Travel Voucher numbers starting with 126, your preferred route and travel dates
 • The Travel Voucher can not be redeemed afterwards for already existing bookings.

For more information, please send an email to info@garuda-indonesia.nl.

skyteam logo

Garuda Indonesia is als enige Indonesische luchtvaartmaatschappij trots lid van luchtvaartalliantie SkyTeam.

Lees Meer