loader-loop loader-loop
Processing your request Thank you for waiting. Please do not close or refresh this page.

untuk mengaktifikan message tambah addClass active-message_header pada div alert-message

     

สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ โซคาร์โน่-ฮัตต้า โปรดติดต่อ 08119722218 หรือ 021-25601950 และ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ โปรดติดต่อ 5506073 หรือ 5506076. สำหรับจุดหมายปลายทางอื่น ๆ โปรดติดต่อสำนักงานค้นหาของสูญหายโดยตรง หรือ คลิ๊กที่นี่.

กรุณาโทรไปยังสำนักงานของ การูด้า อินโดนีเซีย ที่อยู่ใกล้ที่สุด และแจ้งเรื่องกระเป๋าที่สูญหาย เจ้าหน้าที่แผนกค้นหาของที่สูญหาย จะจัดเก็บรายงาน แต่รายงานฉบับนี้ ไม่สามารถใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้

ก่อนที่ท่านจะออกจากอาคารผู้โดยสารขาเข้า โปรดแน่ใจว่า สัมภาระของท่านอยู่ในสภาพดี หากเสียหาย โปรดไปที่สำนักงานค้นหาของที่สูญหาย เพื่อแจ้งความเสียหาย และรับใบ PIR สำหรับทั้งเที่ยวบินภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ก่อนที่ท่านจะเดินทางออกจากอาคารผู้โดยสารขาเข้า เจ้าหน้าที่แผนกค้นหาของที่สูญหาย จะซ่อมแซมความเสียหาย หากสามารถซ่อมแซมได้ หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ สัมภาระของท่านจะได้รับการเปลี่ยนทดแทนใหม่ หากมีการแจ้งเรื่องหลังจากท่านเดินทางออกจากอาคารผู้โดยสารขาเข้าแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะทำรายงานอีกฉบับหนึ่งเพื่อทดแทนใบ PIR อย่างไรก็ตาม เอกสารนี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้.

ท่านสามารถนำกระเป๋าสัมภาระ ที่มีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36ซม x 23 ซม. และมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมขึ้นเครื่องได้ นอกจากนี้ ท่านสามารถนำกล่องเครื่องสำอางค์หรือแลปท็อปไปได้เช่นกัน

ให้แน่ใจว่า ท่านมีใบรับรายงาน PIR จากเจ้าหน้าที่ของเรา ณ สำนักงานค้นหาสิ่งของที่สูญหาย ในบางกรณี หากสัมภาระของท่านสูญหายท่านจะได้รับการชดเชยเป็นเงินสด

สัมภาระสำหรับการขนส่งเป็นสัมภาระของผู้โดยสารเท่านั้นอาจมีบทความดังกล่าวมีผลกระทบหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของผู้โดยสารที่จำเป็น ผู้ให้บริการมีสิทธิ (ยกเว้นถุงทางการทูต) แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการตรวจสอบในการปรากฏตัวของผู้โดยสารเนื้อหาของสัมภาระของพวกเขา

More baggage information

คือ สิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้แก่ผู้โดยสารของสายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย

ผู้โดยสารจะได้รับอะไรจากโปรแกรม Boarding Pass Through Value ของสายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย?

เพียงแสดง Garuda Indonesia Boarding Pass ต่อหุ้นส่วนของเรา / ผู้ติดต่อธุรกิจที่ระบุในโปรแกรม เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ / อัตราพิเศษ (มีผลบังคับใช้ตามข้อสัญญาและเงื่อนไข ).

จาการ์ต้า/บันดุง, บาหลี/ลอมบอค, ซูราบายา, ปาดัง, เมดาน, ยอร์คยาร์การ์ต้า, โซโล, เซมารัง, มาคาสซาร์, มานาโด และ สิงคโปร์

You can use it several times within the validity of BPTV (7days from printed date on boarding pass) however, there’s some partner that’s applying different T&C, you should ask the partner first before transaction.

There are some merchants that will take the boarding pass, unless you can provide the copy of the boarding pass to the merchant.

You need to check on our website www.garuda-indonesia.com/bptv on the benefits, if there’s some mismatch, you could contact our nearest sales office to send a letter of complaint and we will follow-up the complaint to concerning partner.

The discount and benefit are varied up to 55% with terms and conditions that differs for each partner.

More than 500 partners and more than 1000 outlets can be found across Garuda Indonesia destination in Domestic and International.

Visit Garuda Indonesia Website at : www.garuda-indonesia.com/bptv or Garuda Indonesia Global Contact Center Phone. 0 804 1 807 807 / +62 21-23519999+62 21-23519999 or visit your nearest Garuda Indonesia Sales office.

ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็กของเด็ก หมายถึง ราคาค่าโดยสารของบุคคลที่มีอายุครบ 2 ปี แต่ยังไม่ถึง 12 ปี เมื่อเริ่มเดินทาง ราคาบัตรโดยสารของเด็กทารก หมายถึง ราคาค่าโดยสารของบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 2 ปี

โทรหาศูนย์ฮอตไลน์สายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย ที่หมายเลข 0804-1807807 หรือ (021) 23519999, สำนักงานขาย ของ การูด้า อินโดนีเซีย หรือ ตัวแทนบริษัททัวร์ของท่าน

ทุกๆเส้นทางของ ทั้งภายในประเทศ และ ระหว่างประเทศ มีขอบเขตราคาต่างกัน

เพื่อรองรับกลไกการตลาด / ความต้องการของลูกค้า

ระเบียบ/เงื่อนไขในการออกตั๋ว ที่แนบมากับตั๋ว ถูกระบุตามค่าโดยสารที่ลูกค้าเลือก

เพื่อให้บริการเฉพาะเจาะจงให้กับลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย

ชั้นประหยัด เสนอมาตรฐานที่นั่ง เทียบเท่ากับ “ชั้นนักท่องเที่ยว” และน้อยกว่ามาตรฐานที่กำหนดสำหรับชั้นธุรกิจ ชั้นธุรกิจ เสนอมาตรฐานที่นั่งสูงกว่าที่ให้ในชั้นประหยัด / ชั้นนักท่องเที่ยว

หากไม่ได้ระบุในเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าโดยสาร ตั๋วโดยสารภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ สามารถรับเงินคืนได้โดยตรงที่ สำนักงานขาย ของ การูด้า อินโดนีเซีย หรือ สำนักงานตัวแทนบริษัททัวร์ที่เป็นผู้เก็บเงินค่าตั๋ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์ฮอตไลน์สายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย ที่หมายเลข 804-1807807, สำนักงานขาย ของ การูด้า อินโดนีเซีย หรือ ตัวแทนบริษัททัวร์

หากมีการออกตั๋ว และคืนเงิน ที่สำนักงานออกตั๋ว แห่งเดียวกัน ของ การูด้า อินโดนีเซีย การคืนเงินจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานขึ้น หากมีการออกตั๋วจากตัวแทนบริษัททัวร์

ได้ จะมีการพิจารณาคำร้องขอของท่าน และตัดสินให้เป็นการคืนเงินโดยไม่สมัครใจ

ตั๋วที่ออกตามหนังสือแจ้งออกตั๋วที่มีการชำระเงินล่วงหน้า จะได้รับการคืนเงินให้แก่สปอนเซอร์ของ PTA ผู้โดยสารอาจยื่นขอให้มีการคืนเงินตามนโยบายของ GA

เป็นไปได้ ให้ไปติดต่อที่สำนักงานขาย ของ การูด้า อินโดนีเซีย ที่อยู่ใกล้ที่สุด เพื่อคำนวณราคาค่าตั๋วใหม่

มี 5 วิธีที่ต่างกัน ที่ใช้สำหรับการจ่ายเงินออนไลน์ ของสายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย คือ ทางเอทีเอ็ม ธุรกรรมธนาคารผ่านโทรศัพท์ ธุรกรรมธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต ธุรกรรมธนาคารผ่านมือถือ หรือ บัตรเครดิต วีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจองและซื้อตั๋ว ให้คลิ๊กที่นี่ ราคา/การออกตั๋วโดยสาร

สามารถจ่ายเป็นเงินสด ณ สำนักงานสาขา ของ การูด้า อินโดนีเซีย หรือตัวแทนบริษัททัวร์ คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อสำนักงานขายของ การูด้า อินโดนีเซีย

หากท่านทำตั๋วผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ หาย ท่านสามารถขอให้สำนักงานสาขา ของ การูด้า อินโดนีเซีย หรือ ตัวแทนทัว พิมพ์ตั๋วให้ใหม่ หากท่านมีหลักฐาน แสดงที่ถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้โทรหาศูนย์ฮอตไลน์ ของ การูด้า อินโดนีเซีย ที่หมายเลข 0804-1807807, หรือไปยังสำนักงานขาย ของ การูด้า ที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือ ตัวแทนบริษัททัวร์

ผู้โดยสาร ของ การูด้า อินโดนีเซีย สามารถเก็บซองบัตรโดยสาร เพื่อใช้ส่วนตัว หรือ สำเนาคูปองบัตรโดยสารไว้ก่อนที่จะเดินทาง

การเป็นสมาชิก GarudaMiles ของท่าน จะได้รับการดำเนินการหลังจากท่านเดินทางอย่างน้อย หนึ่งครั้ง และ มีการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน ในฐานข้อมูล GarudaMiles เมื่อพร้อม บัตร GarudaMiles ของท่าน จะถูกส่งไปยังที่อยู่ในการติดต่อของท่าน จะใช้เวลาอย่างน้อย 4 (สี่) สัปดาห์ ในการดำเนินการและส่งไปรษณีย์ จนกว่าท่านจะได้รับบัตร GarudaMiles ของท่าน

ท่านต้องใช้บัตรชั่วคราวทุกครั้งที่ท่านออกเดินทาง เพื่อบันทึกระยะไมล์ของท่านก่อนที่ท่านจะได้รับหมายเลขสมาชิก GarudaMiles และได้รับบัตร GarudaMiles ถาวรของท่าน

หากนีเป็นการล๊อคอินครั้งแรกของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์ GarudaMiles ให้ใช้หมายเลขสมาชิก GarudaMiles เป็นรหัสผู้ใช้ และ วันเดือนปีเกิดของท่าน (วัน/เดือน/ปี(4หลัก)) เป็นรหัสผ่านในการตั้งค่าเบื้องต้นของท่าน สมาชิกที่ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านว็บไซต์ GarudaMiles สามารถสร้างรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวเอง เมื่อลงทะเบียนล็อคอินในครั้งต่อไป หากท่านเปลี่ยนรหัสผ่านและลืมรหัสผ่าน ให้คลิ๊กที่สัญลักษญ์ ลืมรหัสผ่าน บนหน้าโฮมเพจ GarudaMiles จะมีการสร้างรหัสผ่านใหม่สำหรับท่าน และส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ของท่าน หรือ ให้ท่านโทรไปที่ศูนย์ฮอตไลน์ GarudaMiles และ ขอให้พนักงานของเรา สร้างรหัสผ่านใหม่ให้กับท่าน

ให้ติดต่อศูนย์ GarudaMiles หรือสำนักงานขาย ของ การูด้า อินโดนีเซียเพื่อรับบัตรใหม่ทดแทน ท่านจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตร Rp 50,000 (ห้าหมื่นรูเปีย) ใน อินโดนีเซีย หรือ 10 ดอลลาร์สหรัฐ (สิบ ดอลลาร์สหรัฐ) หากดำเนินการภายนอกประเทศ อินโดนีเซีย

การออกเดินทางที่ไม่มีการบันทึก อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ

 • ท่านลืมที่จะระบุหมายเลขบัตรสมาชิก GarudaMiles และชื่อของท่านเมื่อจองการเดินทาง หรือ ท่านมิได้ยื่นบัตร GarudaMiles ของท่านเมื่อเช็คอิน
 • ชื่อที่ท่านใช้ เมื่อจองการเดินทาง ต่างจากชื่อบนบัตร GarudaMiles ของท่านและในฐานข้อมูล GarudaMiles ระบบจะไม่ยอมรับข้อมูลของท่าน
 • จะไม่มีการลงระยะไมล์ในบัญชีของท่าน หากตั๋วหรือการเดินทางของท่าน ไม่ได้รับสิทธิ์ในการสะสมไมล์ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของตั๋วข้อราคาพิเศษหรือเส้นทางที่บินร่วมกับสายการบินอื่น

ไม่ได้ ท่านไม่สามารถจ่ายเงินสดเพื่อชดเชยไมล์รางวัลที่ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม มีวิธีในการรับไมล์รางวัลจากการไม่เดินทาง เช่น :

 • คะแนนรางวัลจากธนาคารหุ้นส่วน
 • ใช้บริการที่โรงแรมหุ้นส่วน
 • มีการซื้อสินค้าที่บนเครื่องของ การูด้า อินโดนีเซีย หรือ ที่ศูนย์ GarudaMiles

ท่านสามารถได้รับเครดิตสำหรับระยะไมล์ที่ขาดหาย หากท่านเรียกร้องคืนย้อนหลังภายใน 6 (หก) เดือนนับจากวันที่ออกเดินทาง กรอกแบบฟอร์มขอสะสมไมล์ย้อนหลัง (Missing Mileage Form) หากท่านเรียกร้องภายใน 6 (หก) เดือน นับจากวันที่ออกเดินทาง กรอกแบบฟอร์มขอสะสมไมล์ย้อนหลัง แนบใบผ่านขึ้นเครื่อง และ คูปองตั๋วโดยสาร หรือ ใบรับ หรือ ตั๋วอิเลกโทรนิกส์ และส่งไปยังศูนย์ GarudaMiles หรือสำนักงานขาย ของ การูด้า อินโดนีเซีย เราจะดำเนินการตามคำร้องของท่านภายในระยะเวลา อย่างน้อย 4 (สี่) สัปดาห์ หลังจากได้รับเอกสารเรียกร้องจากศูนย์ GarudaMiles

ไม่ได้ ท่านจะได้รับไมล์เดินทางสำหรับการเดินทางครั้งต่อไปหลังจากมีการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนของท่านในฐานข้อมูล GarudaMiles เท่านั้น

ท่านสามารถได้รับระยะไมล์จากการเดินทางที่ใช้รหัสร่วมกัน หาก การูด้า อินโดนีเซีย เป็นผู้ดำเนินการในเที่ยวบินนั้น ในทำนองเดียวกัน ไม่สามาถเรียกร้องระยะไมล์สำหรับการเดินทางที่ใช้รหัสร่วมกัน หาก การูด้า อินโดนีเซีย มิใช่ผู้ดำเนินการในเที่ยวบินนั้น ให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ gff.garuda-indonesia.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางในการเดินทางที่ใช้เที่ยวบินร่วมกัน ของ การูด้า อินโดนีเซีย

ในปัจจุบัน สามารถดำเนินการเรื่องตั๋วรางวัลหรือการอัพเกรดรางวัล ที่สำนักงานขาย ของ การูด้า อินโดนีเซีย

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ GarudaMiles ที่ gff.garuda-indonesia.com หรือ กรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนที่อยู่ และส่งไปให้แก่สำนักงานขาย ของ การูด้า อินโดนีเซีย

ในการเช็คจำนวนไมล์ของท่าน ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ GarudaMiles ที่ gff.garuda-indonesia.com, โทรหาศูนย์โทรศัพท์ การูด้า อินโดนีเซีย ที่หมายเลข 0804-1807807 (ภายในประเทศอินโดนีเซีย), ตรวจเช็คการแจ้งระยะไมล์ของท่าน หรือ สอบถาม ณ สำนักงานขาย ของ การูด้า อินโดนีเซีย

ไมล์เดินทางจะถูกคืนเข้าบัญชีของท่าน หากตั๋วรางวัลหรือรางวัลการอัพเกรดยังไม่ถูกใช้เลย สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนไมล์เดินทาง โปรดดูข้อสัญญาและเงื่อนไข ข้อ 9.9

ท่านสามารถเปลี่ยนกำหนดการเที่ยวบินในตั๋วรางวัลหรืออัพเกรดรางวัล แต่ 25% (ยี่สิบห้า เปอร์เซ็นต์) ของไมล์เดินทางทั้งหมดของตั๋วที่สามารถใช้ได้ จะถูกหักออกจากบัญชีของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่มีจำนวนไมล์เดินทางเพียงพอให้เหลือสำหรับการหัก ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการเกี่ยวกับตั๋วรางวัลหรืออัพเกรดรางวัลได้ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางเที่ยวบิน ประเภทเที่ยวบิน หรือ ชื่อในตั๋วรางวัล โปรดติดต่อสำนักงานขาย ของ การูด้า อินโดนีเซีย เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดการในตั๋วรางวัลหรืออัพเกรดรางวัล

ท่านไม่สามารถได้รับไมล์เดินทางในเที่ยวบินที่ใช้ตั๋วรางวัล หากท่านใช้รางวัลที่อัพเกรด ท่านจะได้รับไมล์เดินทางตามประเภทตั๋วที่ท่านซื้อ

ได้ นี่เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิก GarudaMiles ตั๋วรางวัลหรือรางวัลที่อัพเกรดจากบัญชีไมล์เดินทางของท่าน สามารถออกให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ท่านต้องการ

ไมล์เดินทาง GarudaMiles ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีของสมาชิกคนอื่น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถแลกไมล์รางวัล เป็นตั๋วรางวัล หรือ รางวัลที่อัพเกรด ที่สามารถให้แก่บุคคลใด ๆ ที่ท่านต้องการ

ไม่ได้ ไม่สามารถเปิดบัญชีใช้งานอีกครั้งสำหรับสมาชิก GarudaMiles ที่บัตรสมาชิกหมดอายุ และไมล์สะสมในบัญชีที่หมดอายุจะเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการเข้าร่วมโปรแกรม GarudaMiles ใหม่ ท่านจะได้รับการต้อนรับเสมอให้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่

ไมล์เดินทางของท่าน จะใช้ได้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ บัญชีสมาชิกของท่าน ยังคงใช้ได้อยู่

ท่านสามารถเช็คสถานะการเป็นสมาชิกของท่าน ด้วยวิธีการใด ๆ ต่อไปนี้:
ก. การเข้าเว็บไซต์ GarudaMiles
ข. ตรวจเช็คระยะเวลาที่ใช้ได้ ที่ตีพิมพ์บนบัตร GarudaMiles ของท่าน
ค. โทรไปยังศูนย์โทรศัพท์ การูด้า อินโดนีเซีย ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 804 1 807 807 (ภายในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น).

โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการพิเศษในชั้นประหยัดของเรา มีการเสิร์ฟเครื่องดื่ม และ ของทานเล่นในทุกเที่ยวบิน และ มีอาหารเสิร์ฟในเที่ยวบินที่ใช้เวลาบินมากกว่า 60 นาที โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการพิเศษในชั้นประหยัด ที่นั่งชั้นประหยัดมีพื้นที่ยืดขาที่มากขึ้น เรามีหนังสือพิมพ์บริการให้ฟรี ตามที่มีการจัดหา

โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการชั้นประหยัด ผู้โดยสารชั้นประหยัด ที่เดินทางในเที่ยวบินของ การูด้า อินโดนีเซีย มีสิทธิ์ในการโหลดสัมภาระ ถึง 20 กิโลกรัม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อนุญาตให้มีสัมภาระได้หนึ่ง (1) ชิ้น ต่อผู้โดยสารชั้นประหยัดหนึ่งท่าน ขนาดสัมภาระสูงสุด ไม่ควรเกิน 56 ซม x 36 ซม x 23 ซม (22 นิ้ว x 14 นิ้ว x 9 นิ้ว อนุญาตให้มีสิ่งของเล็ก ๆ อีก หนึ่ง (1) ชิ้น เช่น แลปท้อป กระเป๋าถือ เป็นต้น) และ น้ำหนักของสัมภาระทั้งหมด จะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม

ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของแหลมคมใดๆ ขึ้นครื่องบิน ทั้งนี้ รวมทั้ง ที่ตัดเล็บ กรรไกร มีดโกน หรือ สิ่งใด ๆ ที่อาจถือว่า เป็นอันตราย

ผู้โดยสารจำเป็นต้องเช็คอินอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง และ ประตูเครื่องบินจะปิด 30 นาทีก่อนที่จะออกเดินทาง โดยที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการพิเศษชั้นประหยัด เช็คอินล่วงหน้าสามารถทำได้ช่องทางต่างๆภายในประเทศของเราใน อินโดนีเซีย

สามารถขอที่นั่งเมื่อทำการจองผ่านศูนย์ฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง แต่มีการให้สิทธิ์แก่ผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ เช่น บิดามารดาที่เดินทางไปกับลูกหรือเด็กทารกหรือคนชรา

หากต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น รถเข็น หรือ ถังออกซิเจน เป็นต้น โปรดติดต่อฮอตไลน์ 24 ชั่วโมงของเราก่อนกำหนดเวลาเดินทาง เพื่อแจ้งให้พนักงานของเราทราบ การูด้า อินโดนีเซีย ทำดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

หากท่านมีคำร้องขอพิเศษ เช่น บิดามารดาที่เดินทางไปกับบุตรหรือเด็กทารก คนชราที่ต้องการรถเข็น หรือต้องการอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรืออาหารมังสวิรัติ โปรดติดต่อศูนย์ฮอตไลน์ 24 ชั่วโมงของเรา เพื่อแจ้งให้พนักงานของเราทราบ การูด้า อินโดนีเซีย จะทำดีที่สุดในการรองรับความต้องการของท่าน

ได้ ท่านสามารถร้องขออาหารสำหรับเด็กที่จะมาพร้อมกับของเล่น โปรดติดต่อศูนย์ฮอตไลน์ 24 ชั่วโมงของเรา เพื่อแจ้งให้พนักงานของเราทราบ

หากเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิก การูด้า อินโดนีเซีย จะโอนผู้โดยสารไปยังเที่ยวบินถัดไป ดำเนินการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม และในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลานาน สายการบินการูด้า อินโดนีเซียจะโอนผู้โดยสาร ไปยังสายการบินอื่น

ค่าโดยสารแบบ Surprise Fare ที่ระบุในเว็บไซต์นี้ เป็นค่าโดยสารตามปกติที่ดีที่สุดที่มีการเสนอสำหรับเที่ยวบินของ การูด้า อินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม มีการจำกัดที่นั่งขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ว่าง และ อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ค่าโดยสารเครื่องบินที่ปรากฏ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% ในค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าประกัน IDR 10,000 (ต่อเที่ยวบิน) และ ค่าเชื้อเพลิง โปรดคลิ๊กที่นี่

มีค่าโดยสาร แบบ Surprise ในระหว่าง Lebaran (ช่วงเดือนละศีลอด) และวันหยุดพักสิ้นปี สำหรับจุดหมายปลายทางที่ท่านต้องการ

ผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ อย่างน้อย 2 คน เดินทางด้วยกัน สามารถได้รับค่าโดยสาร แบบ Surprise ที่ต่ำกว่าในการเดินทางที่เลือกไว้

ค่าโดยสารแบบ Surprise Fare ต้องได้รับการยืนยันการวันและเวลาและวันเดินทางที่แน่นอน

<p>ตั๋วโดยสาร แบบ Surprise Fare สามารถออกให้ใหม่ โดยเก็บเงินเพิ่ม IDR 50,000 และสำหรับราคาตั๋วโดยสารที่สูงขึ้นเท่านั้น</p>

ค่าโดยสาร Surprise Fare จะไม่สามารถทำการคืนเงินได้.

ไม่อนุญาตให้กำหนดเส้นทางใหม่ในตั๋วโดยสารแบบ Surprise Fare

ได้ ไมล์เดินทาง GarudaMiles สามารถสะสมในตั๋วโดยสารแบบ Surprise Fare ยกเว้นในหมายเลขเที่ยวบิน ที่มีเครื่องหมาย *).

มีส่วนลดสำหรับเด็ก 10% ในตั๋วโดยสารแบบ Surprise Fare จากราคาผู้ใหญ่สำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปี หรือมากกว่าแต่ไม่เกิน 12 ปี ที่มีที่นั่ง สำหรับเด็กทารก ที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี โดยไม่มีที่นั่ง มีส่วนลด 90% ในค่าโดยสารแบบ Surprise Fare จากราคาผู้ใหญ่

ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็กที่มิได้มีผู้ใหญ่เดินทางด้วยในตั๋วโดยสารแบบ Surprise Fare และไม่อนุญาตสำหรับเด็กทารกที่เดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่

ครึ่งเช้าจนถึงเวลาสาย ๆ และบ่าย ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางของท่าน

ค่าโดยสารแบบ Surprise Fare สามารถซื้อได้ในประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น จากตัวแทนทัวร์ หรือ สำนักงานสาขา ของ การูด้า อินโดนีเซีย

การเช็คอินทางโทรศัพท์ ของ การูด้า อินโดนีเซีย เป็นขั้นตอนบริการก่อนเดินทาง (การเช็คอิน) ที่เสนอให้แก่ผู้โดยสารของ การูด้า อินโดนีเซีย ผ่านทางโทรศัพท์

ผู้โดยสารของ การูด้า อินโดนีเซีย จะได้รับ:

 1. การเลือกที่นั่งที่ต้องการก่อนการเดินทาง
 2. การทำธุรกรรมของผู้โดยสารที่มีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้ง การจอง การจ่ายเงิน และ การเช็คอินในเวลาเดียวกัน ผ่านศูนย์ฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง ของ การูด้า อินโดนีเซีย มากกว่าการติดต่อสำนักงานขาย ของ การูด้า อินโดนีเซีย

โทรหาศูนย์ฮอตไลน์ 24 ชั่วโมง ของ การูด้า อินโดนีเซีย ที่หมายเลข 0804-1807807 หรือ 021- 23519999.

ท่านสามารถรับบริการเช็คอินทางโทรศัพท์ ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 4 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเวลาเดินทาง

ผู้โดยสารของ การูด้า อินโดนีเซีย ที่มีการสำรองที่นั่ง ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :

 • เที่ยวบินโดยตรง ไม่มีไฟล์ทต่อ (จุดต่อจุด)
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ: จาการ์ต้า – สิงคโปร์ (ใช้สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ).
 • ภายในประเทศ: จาการ์ต้า ถึงจุดหมายปลายทางภายในประเทศทั้งหมด ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  * เป็นผู้โดยสารชั้นธุรกิจ และ
  * ผู้โดยสารชั้นประหยัด ที่ใช้ทางเลือกจ่ายเงินออนไลน์

เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนแรกของการพัฒนา การใช้จึงถูกจำกัด แต่ในอนาคตอันใกล้ จะมีการขยายบริการนี้ ให้รวมทุกประเภทภายใต้ขอสัญญาและเงื่อนไขเดียวกัน

เมื่อผู้โดยสารของ การูด้า อินโดนีเซีย เดินทางเป็นกลุ่ม และการจอง มีชื่อผู้โดยสาร มากกว่า 9 คน

นับตั้งแต่การจองเป็นกลุ่ม มีขั้นตอนการเช็คอิน ที่ใช้เวลานานกว่าสำหรับผู้โดยสารรายบุคคล อาจทำให้ต้องใช้เวลารอนานขึ้นสำหรับผู้โดยสารท่านอื่น ๆ ในการติดต่อศูนย์ฮอตไลน์

ยังไม่สามารถทำได้ในขณะนี้ เนื่องจากการเช็คอินทางโทรศัพท์ทำได้สำหรับเที่ยวบินตรง (จุดต่อจุด) โดยไม่มีการเชื่อมต่อเท่านั้น

ใช่ ผู้โดยสารทุกคนยังต้องรายงานตัวที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่ท่าอากาศยาน เพื่อรับใบผ่านขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารที่เช็คอินทางโทรศัพท์ ต้องรายงานตัวที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่ท่าอากาศยาน ไม่ล่าช้าเกินกว่า 45 นาทีก่อนกำหนดเวลาเดินทาง หรือไม่เช่นนั้นจะมีการยกเลิกการเช็คอินโดยอัตโนมัติ (ปฏิเสธการขึ้นเครื่องผ่านระบบ DCS).

ไม่ใช่ เนื่องจากเป็นการยกเลิกเฉพาะการเช็คอินทางโทรศัพท์ สถานะผู้โดยสารของท่านอาจเปลี่ยนแปลง จาก “ผ่านการเช็คอิน” เป็น “ยังไม่ผ่านการเช็คอิน” ดังนั้น ท่านต้องเช็คอินใหม่ ณ อาคารผู้โดยสาร (เคาท์เตอร์เช็คอิน หลังจากเอกซเรย์) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงการยืนยันที่นั่ง

ได้ ท่านต้องติดต่อศูนย์ฮอตไลน์ การูด้า อินโดนีเซีย หรือสำนักงานขาย

ในปัจจุบัน การูด้า อินโดนีเซีย ได้เตรียมเคาน์เตอร์สำหรับผู้โดยสารที่ใช้วิธีการจ่ายเงินออนไลน์และเช็คอินทางโทรศัพท์ (การทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์) ผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระในการเช็คอิน สามารถไปที่เคาน์เตอร์การเดินทางผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ และไปที่ประตูขึ้นเครื่อง ในขณะที่ผู้โดยสารที่มีสัมภาระ หลังจากไปที่เคาน์เตอร์การเดินทางผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ ยังคงต้องไปที่เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อชั่งน้ำหนักและเอกซเรย์สัมภาระก่อน

ผู้โดยสารที่จ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ แต่ไม่มี “ใบรับ (ITR)" ควรไปที่เคาน์เตอร์การเดินทางผ่านระบบอิเล็กโทรนิกส์ หรือเคาน์เตอร์ออกตั๋ว เพื่อรับ “ใบรับ (ITR)" เพื่อการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยาน

พระราชกำหนดการบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใต้ PM ที่ 2/2014

 วันที่ออก 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 18.00 นาฬิกา และวันเดินทาง 27 กุมภาพันธ์ 2014

อัตราการจะตัดสินใจโดยรัฐบาลและกล่าวถึงในเอกสารแนบของ PM ฉบับที่ 2/2014

มันถูกกล่าวถึงในตั๋วในระหว่างขั้นตอนการจองตั๋วและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

จำนวนเงินของค่าโดยสารขั้นพื้นฐานและการคิดค่าบริการสามารถพบได้ในตั๋วโดยสาร

เพราะเส้นทางนี้ไม่ได้กล่าวถึงใน PM ที่ 2/2014 และการูด้าจะขอให้รัฐบาลเพิ่มเส้นทางนี้

ฐานของคิดค่าใช้จ่ายเป็นค่าความอ่อนแอของรูเปียห์ต่อดอลลาร์และราคาที่เพิ่มขึ้นของน้ำมันเชื้อเพลิงการบินขึ้นไปกว่า Rp10,000 - เพื่อให้การจัดการตัดสินใจที่จะใช้มันในชั้นธุรกิจเป็นอย่างดีและอัตราชั้นธุรกิจที่ไม่ได้กล่าวถึง ในพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยรัฐบาล

 คิดค่าบริการจะดำเนินการสำหรับงวดสามเดือนและจะมีการประเมินหรือไม่ว่ามันจะเป็นเวลานาน มันขึ้นอยู่กับมูลค่าของรูเปียห์ต่อดอลลาร์และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน

ที่นั่ง legroom คือที่นั่งพร้อมพื้นที่ขนาดกว้างในการเหยียดขา, extra legroomเปิดให้บริการทุกเที่ยวบินการูด้าอินโดนีเซีย

ที่นั่ง Legroom จะอยู่ในแถวแรก (แถวหน้า) และแถวทางออกฉุกเฉินของช่องเศรษฐกิจ

1 ชั่วโมงก่อนที่จะออกเดินทาง:

ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับอนุญาตขอที่นั่ง legroom :

 • ผู้โดยสารถือบัตรโดยสารชั้นประหยัด (Y)

 • สมาชิก Garuda Miles Platinum card และ Elite Plus.

 • ผู้โยสารที่ถือบัตรดดยสารคลาส B, M, K และ N จะต้องจ่ายเพิ่มเติม

1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางเมื่อเช็คอินเคาน์เตอร์ผู้โดยสารทุกคนจะได้รับอนุญาตเพื่อขอที่นั่ง legroom พิเศษถ้าที่นั่งยังคงมีอยู่

การูด้า อินโดนีเซียจะช่วยให้ชั้นประหยัดปกติผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งการตั้งค่าของพวกเขาที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้โดยสารที่จะถือ B, M, K และไม่มีชั้นของพวกเขาที่มีความยืดหยุ่นของชั้นโดยสารได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังสามารถเลือกที่นั่ง legroom พิเศษกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในขณะที่ผู้โดยสารที่จะถือชั้นโปรโมชั่นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกที่นั่ง legroom

ใช่. หมายถึงการควบคุมความปลอดภัยการบินมีเกณฑ์บางอย่างที่จะต้องปฏิบัติตามโดยผู้โดยสารผู้ที่ต้องการจะใช้ที่นั่งที่อยู่นอกเหนือจากประตูทางออกฉุกเฉินเช่น :

 1. ผู้โดยสารจะต้องอายุ 15 ปีหรือมากกว่า
 2. สามารถที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่ได้รับจากสมาชิกลูกเรือ
 3. ในสุขภาพที่ดีโดยไม่ขาดของการเคลื่อนไหว, การได้ยินการมองเห็นการอ่านหรือความบกพร่องทางร่างกายตอบสนองต่อการปฏิบัติตามและเข้าใจเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาการเรียนการสอนที่ได้รับจากสมาชิกลูกเรือในภาษาอังกฤษหรือ Bahasa Indonesia เวลาของการเช็คอินขึ้นเครื่องและในช่วง เที่ยวบิน
 4. ไม่ได้เดินทางมากับเด็กหรือถือทารกในระหว่างเที่ยวบิน.

ผู้โดยสารที่ซื้อชั้นประหยัดหรือโปรโมชั่น (Q, T, V, ฯลฯ ) ตั๋วไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกที่นั่ง legroom เว้นแต่ในช่วงวันที่เช็คอินเวลา (ภายใน 1 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง) - ถ้าที่นั่ง legroom ยังคงสามารถใช้ได้ .

การูด้า อินโดนีเซียเริ่มต้นเก็บค่าใช้จ่ายที่นั่ง Legroom วันที่ 22 เมษายน 2014

การขอและการชำระเงินของที่นั่ง legroom สามารถรับผ่านการูด้าอ๊อฟฟิตและ จำหน่ายตั๋ว (CTO) และสนามบินสำนักงานบัตรโดยสาร (ATO)

ที่นั่ง legroom และการคิดค่าใช้จ่ายจะถูกนำเสนอในทุกเที่ยวบินของสายการบิน การูด้า อินโดนีเซีย

เมื่อผู้โดยสารซื้อตั๋ว B, M, K, และชอที่จะนั่ง legroom.

การชำระเงินของที่นั่ง legroom จะส่งผลกับการออก EMD (Electronic Miscellaneous Document) ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลและที่เกี่ยวข้องกับตั๋วผู้โดยสาร ผู้โดยสารจะได้รับEMD 

ใช่, ในการออกEMD มีการประกันที่จะได้รับที่นั่ง legroom ที่พวกเขาได้รับขอ เว้นแต่เมื่อความผิดปกติที่เกิดขึ้นในสภาพผู้โดยสารอาจไม่จำเป็นต้องได้รับที่นั่งตามความต้องการของพวกเขา อย่างไรก็ตามการูด้า จะพยายามที่จะให้ที่นั่งที่เหมาะสมกับคำขอผู้โดยสาร หากความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับเงินของเขากลับมา (คืนเงิน)

ใช่, ผู้โดยสารที่เดินทางมากับทารกของพวกเขาและความต้องการเด็กเปล (BSCT) และชำระค่าตั๋วที่มีระดับเศรษฐกิจใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตที่จะนั่งอยู่ในที่นั่งแถวแรกโดยไม่ต้องถูกเรียกเก็บ ผู้โดยสาร Diffable ที่ต้องการเก้าอี้ล้อได้รับอนุญาตให้นั่งอยู่ในที่นั่งริมทางเดินโดยไม่ต้องถูกเรียกเก็บเงินแม้แต่ที่นั่งคิดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่กำหนดผู้โดยสารที่เลือกที่นั่ง legroom มีดังต่อไปนี้ :

 • เที่ยวบินภายในประเทศที่มีเวลาบินนานถึง 3 ชั่วโมง: IDR 110.000 -
 • เที่ยวบินภายในประเทศ•ด้วยเวลาบินมากกว่า 3 ชั่วโมง: IDR 220.000 -
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีเวลาบินนานถึง 3 ชั่วโมง: USD 30.00
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศที่มีเวลาบินมากกว่า 3 ชั่วโมง: USD 50.00

 BidUpgrade เป็นข้อเสนอโดยการูด้า อินโดนีเซีย Plusgrade ที่ช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะเสนอราคาเพื่อเลื่อนชั้นโดยสารที่สูงขึ้น (จากชั้นประหยัดสู่ชั้นธุรกิจ)

หากคุณกำลังบินกับการูด้า อินโดนีเซีย, ถือหมายเลขเอกสารตั๋วยืนยันเริ่มต้นด้วย 126 และไม่ได้ตามประเภทที่กล่าวถึงข้างล่างแล้วคุณจะมีสิทธิ์ใช้บริการ BidUpgrade (ภายใต้ความพร้อมที่นั่ง)

หมวดหมู่ไม่เหมาะสมสำหรับ BidUpgrade:

 • ตั๋วโปรโมชั่น
 • ตั๋วกลุ่ม
 • ตั๋วฟรี
 • ตั๋วผู้โดยสารชนิดพิเศษ (เด็ก / ทารก / นักศึกษา / พลเมืองอาวุโส ฯลฯ )

การูด้า อินโดนีเซียจะส่งอีเมลอัพเกรดให้ผู้โดยสารมีสิทธิ์และเชิญพวกเขาที่จะทำให้ข้อเสนอขั้นต่ำ 7 วันก่อนการเดินทางของภาคแรกของการจองตั๋วเที่ยวบินระหว่างประเทศและ 4 วันขั้นต่ำก่อนที่จะออกเดินทางจากภาคแรกของการจองตั๋วสำหรับ เที่ยวบินภายในประเทศ หรือคุณสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของคุณโดยการให้นามสกุลของคุณและหมายเลขอ้างอิงการจองที่ Garuda-indonesia.com/bidupgrade * tbc 

การูด้า อินโดนีเซีย BidUpgrade เป็นไปได้เมื่อยังมีที่นั่งในชั้นธุรกิจว่างอยู่  อัพเกรดเฉพาะเที่ยวบินที่ระบุไว้ในอีเมลที่มีสิทธิ์ได้รับการอัพเกรด.

คลิกที่ลิงก์ในอีเมลเชิญที่จะเปิดตัวหน้าเว็บการเสนอราคา การูด้า อินโดนีเซีย ทำตามกระบวนการขั้นตอนโดยขั้นตอนที่จะทำให้ข้อเสนอของท่าน

ถ้าคุณต้องการอัพเกรดเที่ยวบินที่มีหลายคน คุณต้องแยกข้อเสนอเดียวที่จะอัพเกรดแต่ละส่วนบุคคล

ไม่มีคุณจะได้รับอีเมลยืนยันจากครุฑอินโดนีเซีย แต่คุณอาจได้รับ SMS จากธนาคารของคุณเพื่อให้คำแนะนำค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตของคุณ

คุณจะได้รับอีเมล 48 ชั่วโมงก่อนที่จะออกเดินทางแจ้งให้คุณทราบว่าข้อเสนอของคุณไม่ประสบความสำเร็จ จำนวนเงินจะไม่ถูกหักออกจากบัตรของคุณและคุณสามารถเดินทางไปพร้อมกับตั๋วที่มีอยู่ของคุณ

ไม่สามารถอัพเกรดตั๋วชั้นประหยัดสู่ตั๋วชั้นหนึ่งได้. สามารถอัพเกรดตั๋วชั้นประหยัดสู่ตั๋วชั้นธุรกิจเท่านั้น

ระบบมีการตั้งค่าข้อเสนอต่ำสุดและสูงสุดไว้ ไม่สามารถเลือกจำนวนเงินที่ต่ำกว่าระบบตั้งค่าไว้

ข้อเสนอนี้รวมภาษีและค่าบริการต่างๆแล้ว

เรายอมรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิตจะถูกเลือกเก็บเงินก็ต่อเมื่อทำข้อเสนอการอัพเกรดสำเร็จ คุณจะได้รับการแจ้งไม่น้อยกว่า 2 วันก่อนวันเดินทางของเที่ยวบินของคุณ

ใช่ คุณจะต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณที่จะดำเนินการอัพเกรด เราเก็บรวบรวมนี้ในขณะนี้ที่จะลดความซับซ้อนของกระบวนการของคุณในการอัพเกรดและมันจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยด้วยการประมวลผลการชำระเงินที่จะนำมาใช้เฉพาะในกรณีที่คุณได้

ความสำเร็จของข้อเสนอขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น

 • จำนวนเงินที่เสนอ
 • การแข่งขันข้อเสนอ
 • ระดับค่าโดยสารเดิมที่ตั๋วได้รับการสั่งซื้อ
 • GarudaMiles ของคุณ
 • ประวัติความสำเร็จเกี่ยวกับข้อเสนอที่ผ่านมา
 • จำนวนที่นั่งที่มีอยู่สำหรับการอัพเกรด

ใช่ คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกข้อเสนอของคุณโดยคลิกที่ลิงค์ในอีเมลยืนยันของคุณก่อน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ โดยมีเงื่อนไขว่าหน้าต่างเสนอไม่ได้ปิดหรือข้อเสนอของคุณยังไม่ได้รับการยอมรับ

ขณะนี้คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนบัตรเครดิตของคุณหลังจากส่งข้อเสนอ หรือถ้าหน้าต่างเสนอไม่ได้ปิดคุณสามารถยกเลิกข้อเสนอเดิมของคุณและส่งขึ้นมาใหม่โดยมีรายละเอียดการชำระเงินใหม่

อัพเกรดข้อเสนอไม่สามารถโอน คุณจะต้องยกเลิกข้อเสนอเดิมของคุณและทำให้ข้อเสนอใหม่ก่อน  72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางของภาคแรกของเที่ยวบินของคุณให้หน้าต่างเสนอไม่ได้ปิดหรือข้อเสนอของคุณยังไม่ได้รับการยอมรับ โปรดทราบว่าสิทธิ์ของคุณที่จะทำให้ข้อเสนอสำหรับการจองใหม่จะเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น

การอัพเกรดที่ประสบความสำเร็จไม่สามารถโอน, ไม่สามารถคืนเงินและสามารถใช้ได้ในเที่ยวบินที่แสดงวันที่นั้นๆ

มารถทำได้  (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง) เว้นแต่ข้อเสนอของท่านได้รับความสำเร็จ

คุณสามารถยกเลิกเที่ยวบินของคุณ และยกเลิกการอัพเกรดได้ แต่คุณจะไม่ได้รับการคืนเงิน 

ข้อเสนอของท่านอาจได้รับการยอมรับจากการูด้า อินโดนีเซียและเรากำลังประมวลผลข้อเสนอของคุณ

ใช่ คุณจะได้รับคะแนน  GarudaMiles เพิ่มในการอัพเกรด

คุณจะได้รับอีเมลอย่างน้อย 2 วันก่อนวันเดินทางว่าข้อเสนอของคุณประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จ หากข้อเสนอของคุณไม่ประสบความสำเร็จคุณก็ยังสามารถเดินทางด้วยตั๋วเดิมที่คุณมีอยู่

คุณจะต้องนำเอกสารใหม่ที่ออกมาเมื่ออัพเกรดของคุณประสบความสำเร็จได้รับการส่งทางอีเมลในอีเมลยืนยัน

หากข้อเสนอของคุณเป็นที่ยอมรับและคุณได้รับการอัพเกรด, น้ำหนักสัมภาระที่เกี่ยวกับการบริการระดับ BidUpgrade ของการเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสารอัพเกรดของคุณจะใช้เฉพาะกับส่วนอัพเกรดของคุณ

กฎของตั๋วโดยสารนำไปใช้ในการอัพเกรดของฉันได้อย่างไร

กฎตั๋วโดยสารในการจองเดิมของคุณจะยังคงนำไปใช้ในการอัพเกรดของคุณ แต่การอัพเกรดของคุณจะใช้ได้เพียววันที่แสดงในตั๋วโดยสารเท่านั้น

หากคุณอัพเกรดผ่าน BidUpgrade คุณจะได้รับผลประโยชน์และสิทธิพิเศษของการบริการในชั้นธุรกิจ ยกเว้นการใช้บริการ เลานจ์

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการอัพเกรดหรือการอัพเกรดโปรดดูข้อตกลงและเงื่อนไขหรือติดต่อการูด้า อินโดนีเซีย

การูด้า อินโดนีเซียจะถ่ายโอนข้อเสนอใด ๆ ที่คุณทำในการจองเดิมไปยังเที่ยวบินอื่นขึ้นอยู่กับความพร้อมของชั้นอัพเกรด ถ้าหากชั้นธุรกิจเต็ม ข้อเสนอการอัพเกรดของท่านจะได้รับคืนเงินผ่านบัตรเครดิต

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเที่ยวบินของฉันได้รับการยกเลิกโดยการูด้า อินโดนีเซีย

คุณจะได้รับสิทธิคืนเงินเครดิตหรือแลกเปลี่ยนภายใต้กฎระเบียบค่าโดยสารที่ใช้บังคับและ / หรือสภาพของเราการบิน คุณจะต้องไปที่สำนักงานบัตรโดยสารของเราที่อยู่ใกล้คุณจะดำเนินการคืนเงิน

คุณจะได้รับสิทธิคืนเงินเครดิตหรือแลกเปลี่ยนภายใต้กฎระเบียบค่าโดยสารที่ใช้บังคับและ / หรือสภาพของเราการบิน คุณจะต้องไปที่สำนักงานบัตรโดยสารของเราที่อยู่ใกล้คุณจะดำเนินการคืนเงินของเที่ยวบินยกเลิกของคุณทั้งในเที่ยวบินที่จองเดิมของคุณและนำเสนอห้องโดยสารของคุณอัพเกรด การคืนเงินของเที่ยวบินจองเดิมของคุณจะได้รับคืนเป็นขั้นตอนและการคืนเงินของข้อเสนอการอัพเกรดห้องโดยสารของคุณจะปรากฏในบัญชีธนาคารของคุณ

skyteam logo

สายการบินอินโดนีเซียเจ้าแรกที่เข้าร่วมกับ SkyTeam

เรียนรู้เพิ่มเติม