loader-loop loader-loop
Processing your request Thank you for waiting. Please do not close or refresh this page.

untuk mengaktifikan message tambah addClass active-message_header pada div alert-message

ผู้ช่วยบริการผู้โดยสาร (PSA)

รับประกันความสะดวกสบายของผู้โดยสารเมื่อออกเดินทางและเดินทางมาถึง

บริการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสาร (PSA) เป็นการให้บริการของ การูด้า อินโดนีเซีย ในท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก การูด้า อินโดนีเซีย จะช่วยเหลือและรับประกันความสะดวกสบายของผู้โดยสาร เมื่อออกเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึง

ในอดีต ความช่วยเหลือนี้ เรียกว่า Valet Service โดยที่มีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่ PSA มีความรับผิดชอบที่มากขึ้น พวกเขาจะให้บริการแก่ผู้โดยสารของ การูด้า อินโดนีเซีย ที่ต้องการความช่วยเหลือในท่าอากาศยาน มีการกำหนด PSA ตามสัญญาระดับบริการ (SLA).

ในปัจจุบัน PSA ใช้กับท่าอากาศยานนานาชาติ โซคาร์โน่-ฮัตต้า อย่างไรก็ตาม บริการนี้ อาจได้รับการพัฒนา ณ ท่าอากาศยานอื่น PSA รวมความถึง การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในระหว่างการเช็คอิน การตรวจคนเข้าเมือง (สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ) เมื่อออกเดินทางและเมื่อเดินทางมาถึง การเปลี่ยนเครื่อง และ (สำหรับผู้โดยสาร ประเภท C) ในการนำส่งสัมภาระเมื่อเดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสารขาเข้า

PSA อยู่ในโปรแกรมการเช็คระดับพรีเมี่ยม ที่สร้างสรรค์โดย การูด้า อินโดนีเซีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ โซคาร์โน่-ฮัตต้า ผู้โดยสารจะได้รับความช่วยเหลือในระหว่างขั้นตอนการเช็คอิน รวมทั้ง สำหรับการตรวจเช็คผู้โดยสารและตรวจเช็คสัมภาระ

หลังจากที่ ผู้โดยสาร ประเภท C และ ผู้โดยสารระดับ GFFแพลทตินัมได้รับความช่วยเหลือในขั้นตอนการเช็คอิน พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือในการตรวจคนเข้าเมือง (สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ) เจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือจนกว่าผู้โดยสารจะอยู่ในห้องรับรองสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

skyteam logo

สายการบินอินโดนีเซียเจ้าแรกที่เข้าร่วมกับ SkyTeam

เรียนรู้เพิ่มเติม