loader-loop loader-loop
Processing your request Thank you for waiting. Please do not close or refresh this page.

untuk mengaktifikan message tambah addClass active-message_header pada div alert-message

การเช็คอินที่ดีเยี่ยม

เช็คอินด้วยตัวเองกับเที่ยวบิน การูด้า อินโดนีเซีย

โปรแกรม Frequent Flyer ของ การูด้า (GFF) ผู้ถือบัตร แพลทตินัม และ ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ของ การูด้า อินโดนีเซีย สามารถเช็คอินผ่านทางพรีเมี่ยมเช็คอินได้ของเราได้ทั้ง 6 สนามบิน โดยตั้อยู่ที่อาคารผู้โดยสาร 3 ของท่าอากาศยานนานาชาติ โซคาร์โน่ ฮัตตา (CGK), ท่าอากาศยานนานาชาติเมดาน (KNO),ท่าอากาศยานนานาชาติบาหลี (DPS),ท่าอากาศยานนานาชาติสุราบายา (SUB),ท่าอากาศยานนานาชาติบาลิปาปัน (BPN),ท่าอากาศยานนานาชาติมาคาซา (UPG). ผู้ถือบัตร Platinum และ ผู้โดยสารชั้นธุรกิจจะได้รับบริการพิเศษ (สำหรับสยามบินจาการ์ตาและบาหลี) เจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการเช็คอินให้ท่าน. ขั้นตอนการเช็คอินใหม่นี้ ยังใช้กับบริการอื่น ๆได้ เช่น การเช็คอินโดยตรงโดยมีหรือไม่มีสัมภาระก็ได้ การจัดการสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน การอัพเกรดที่นั่ง การจอง การออกบัตรโดยสารและการเปลี่ยนเส้นทางบิน

ขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเช็คอินรูปแบบใหม่แบ่งออกเป็นรายละเอียดดังนี้

 

ผู้โดยสารการูด้าไมล์ แพลตตินั่ม

  1. ท่านจะได้รับการตอนรับจากทางเจ้าหน้าที่ของเรา และนำท่านผ่านกระบวนการเช็คอิน, โปรดแน่ใจว่าท่านเตรียมเอกสารทั้งหมดสำหรับเที่ยวบินแล้ว
  2. ดำเนินการเช็คอิน
  3. เจ้าหน้าที่ของเราจะแนะนำทางเดินสำหรับการเข้าใช้บริการ การูด้า อินโดนีเซียเลานจ์ ที่ซึ่งท่านจะได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกในเลานจ์ขณะที่รอเที่ยวบินของท่าน
  4. ผ่าน SkyPriority ของเราหลังจากเช็คอินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบความปลอดภัย
  5. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของเราจะแนะนำให้คุณไปยังเคาน์เตอร์พิเศษสำหรับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งคุณสามารถดำเนินการขั้นตอนการเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็ว

 

ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ

  1. ท่านสามารถนั่งรอการเช็คอินที่พรีเมี่ยมเคารน์เตอร์ เพราะเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการเช็คอินให้ท่าน
  2. เจ้าหน้าที่ของเราจะแนะนำทางเดินสำหรับการเข้าใช้บริการ การูด้า อินโดนีเซียเลานจ์ ที่ซึ่งท่านจะได้ผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกในเลานจ์ขณะที่รอเที่ยวบินของท่าน
  3. ผ่าน SkyPriority ของเราหลังจากเช็คอินเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการตรวจสอบความปลอดภัย
  4. สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เจ้าหน้าที่ของเราจะแนะนำให้คุณไปยังเคาน์เตอร์พิเศษสำหรับขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งคุณสามารถดำเนินการขั้นตอนการเข้าเมืองได้อย่างรวดเร็ว
skyteam logo

สายการบินอินโดนีเซียเจ้าแรกที่เข้าร่วมกับ SkyTeam

เรียนรู้เพิ่มเติม