loader-loop loader-loop
Processing your request Thank you for waiting. Please do not close or refresh this page.

untuk mengaktifikan message tambah addClass active-message_header pada div alert-message

ซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า

รู้สึกว่าน้ำสัมภาระมาเกินหรือไม่ ? ไม่ต้องกังวล ท่านสามรถประหยัดด้วนส่วนลดถึง 15% เพียงซื้อน้ำหนักสำภาระเพิ่มล่วงหน้าผ่านช่องทางเว็บไซต์หรือสำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสาร หรือรับส่วนลด 25% ทันทีเพียงซื้อน้ำหนักสำภาระเพิ่มล่วงหน้าผ่านโมบายแอพ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561

ท่านสามารถซื้อน้ำหนักสำภาระเพิ่มล่วงหน้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและโมบายแอพอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

สำหรับซื้อผ่านสำนักงานขายบัตรโดยสารหรือเว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าพร้อมออกบัตรโดยสาร สำหรับซื้อผ่านโมบายแอพ ต้องซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้าพร้อมออกบัตรโดยสาร

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • การรับสัมภาระเมื่อเช็คอินจะเป็นไปตามกฎสัมภาระที่ออกโดยการูด้า อินโดนีเซีย
 • 8 อัตราน้ำหนักสัมภาระให้ท่านเลือกซื้อ : 5 กก. ; 10 กก. ; 15 กก. ; 20 กก. ; 25 กก. ; 30 กก. ; 35 กก. ; 40 กก.
 • ผู้โดยสารนึ่งท่านสามารถซื้อได้เพียงหนึ่งอัตราต่อเที่ยวบิน
 • ให้บริการเฉพาะเที่ยวบินภายในและต่างประเทศของสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย
 • ไม่สามารถให้บริการในเที่ยวบินที่ทำการบินโดยสายการบินพันธมิตร
 1. เลือกเที่ยวบินที่ท่านต้องการ
 2. ขั้นตอนถัดไป ใส่รายละเอียดผู้โดยสารจนจบกระบวนการ หลังจากนั้น คลิก”ตัวเลือกเพิ่มเติม”
 3. คลิก “ซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า”
 4. เลือกอัตราน้ำหนักที่ท่านต้องการ จากนั้นคลิกยืนยันและปิดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป หรือคลิกยกเลิก หากท่านต้องการยกเลิกบริการ
 5. รายละเอียดอัตราน้ำหนักจะรวมอยู่ในหัวข้อ รายละเอียดการจอง
 6. ท่านสามารถดำเนินการขั้นตอนการชำระเงิน
 1. เลือกเที่ยวบินที่ท่านต้องการ

 2. ขั้นตอนถัดไป ใส่รายละเอียดผู้โดยสารจนจบกระบวนการ หลังจากนั้น คลิก”บริการเพิ่มเติม”
 3. คลิก “ซื้อน้ำหนักสัมภาระล่วงหน้า”
 4. เลือกอัตราน้ำหนักที่ท่านต้องการ

skyteam logo

สายการบินอินโดนีเซียเจ้าแรกที่เข้าร่วมกับ SkyTeam

เรียนรู้เพิ่มเติม